Letiště Maledivy - celní kontrola

Letiště Maledivy - celní kontrola

Na Maledivy je přísně zakázáno dovážet alkoholické nápoje, pornografické materiály, omamné látky, střelné zbraně, harpuny, vepřové maso (i v konzervě) a modloslužebné předměty (např. bible, obrázky s Buddhou a velké kříže s vyobrazením Krista, buddhistické suvenýry ze Srí Lanky, problém může nastat i u velkých viditelných tetování Buddhy nebo Krista).

Z Malediv je zakázán vývoz želvoviny a jakýchkoliv výrobků obsahujících želvovinu. Do Evropy je přísně zakázán dovoz mušlí a korálů (i drobných úlomků korálů), a to nejen z Malediv. I když velké barevné mušle a výrobky z korálů vypadají lákavě, jejich koupi vám nedoporučujeme.

Korál Maledivy