Lidé a náboženství na Maledivách

Lidé a náboženství na Maledivách

Jediným oficiálním náboženstvím Malediv je islám, činnost jiných církví je zakázána. Všichni Maledivci se hlásí k liberální sunitské větvi islámu. Lidé jiného než muslimského vyznání nemohou získat maledivské občanství.

Svátky na Maledivách

Většina náboženských a státních svátků na Maledivách nemá pevně stanovené datum, protože vychází z islámského lunárního kalendáře, který je pohyblivý a svátky tak každý rok připadají na jiný den. Svátky se nejvíce dodržují v Malé, kdy mají téměř všechny obchody zavřeno. Na ostatních ostrovech probíhá vše tak jako jindy. Svátky jsou událostí, které slaví společně celé rodiny a příbuzenstvo.

Velmi důležitým svátkem je ramadán, který trvá 28 dní. Během ramadánu se muslimové od svítání do soumraku musí zdržovat pití, jídla, kouření a pohlavního styku. Zákaz jídla a pití se nevztahuje na malé děti, těhotné nebo menstruující ženy a muslimy na cestách.

Pokud je to možné, vyhněte se pobytu na Maledivách během ramadánu, protože mimo hotelové resorty může být cestování po Maledivách velmi náročné. V období Ramadánu je i turistům v Malé zakázáno konzumovat potraviny, pít a kouřit. Úřady, obchody i restaurace mají zkrácenou otevírací dobu a lidé tráví většinu času náboženskými praktikami a dodržováním půstu.

Modlitby na Maledivách

První modlitbu má muslim vykonat během svítání, druhou v poledne, další odpoledne kolem třetí odpoledne, čtvrtou při západu slunce a poslední na začátku večera. Obchody a úřady zavírají na 15 minut po každém volání k modlitbě. Věřící se většinou chodí modlit to mešity, někteří ale pokleknou rovnou tam, kde se zrovna nacházejí.

Příběhy a legendy

Maledivané mají rádi příběhy a legendy a také mají dodnes respekt před tzv. džinny, zlými duchy moře, pevniny a oblohy. Působením džinnů se zdůvodňuje vše, co místní lidé nemohou racionálně nebo nábožensky vysvětlit. K ochraně před duchy se používají lektvary a zaklínadla. Lektvary se používají třeba i ve chvíli, kdy někdo onemocní nebo když se ženě nedaří otěhotnět.

Mystických příběhů existuje mnoho, jedna z nejoblíbenějších a nejznámnějších povídech je o bohovi moře, Rannamaarovi. Lidé věří, že ovlivňuje štěstí a úspěch rybářů, proto pořádají slavnostní ceremoniály, kde ho prosí o dobré úlovky.