Ženy na Maledivách

Ženy na Maledivách

I přes to, že je na Maledivách zcela muslimská společnost, ženy zde mají osobní svobodu, která je ve většině jiných muslimských zemí naprosto nemyslitelná. Místní ženy většinou nenosí burku, ale zakrývají si vlasy šátkem.

Podle tradice si žena směla sama zvolit nápadníka a také určit sumu, kterou za ni musí zaplatit. Tuto částku muž výplácí v okamžiku svatby. Pokud se oba domluví, obnos může být splácen i postupně. V případě rozvodu však musí být zbytek částky vyplacen okamžitě. Ženy mohou vlastnit půdu i majetek, ale obecně mají jen zlomek jmění, které vlastní muži.

Modernizace, kvalitnější vzdělání i širší nabídka pracovních příležitostí vede k tomu, že stále více žen se zapojuje do pracovního procesu. Nicméně pro vetšinu žen z Malé to není ani tak otázka svobodné volby, ale spíš nutnost, protože z jednoho platu je obvykle nemožné pokrýt veškeré životní náklady celé rodiny.