Kotte - hlavní město Srí Lanky

Kotte - hlavní město Srí Lanky

Historie

Šrí Džajavardanapura Kotte bývalo v letech 1415 – 1565 hlavním městem stejnojmenného království. Laguny, řeky a bažiny kolem něj mu poskytovaly přirozenou ochranu. Za portugalské nadvlády se jeho název zkrátil pouze na Kotte. Když se do něj vypravili první portugalští vyslanci, Sinhálci je vedli okružní cestou, která trvala tři dny, aby utajili polohu města. „Jít do Kotte“ se od té doby používá jako sinhálské synonymum pro kruhový objezd. Za dob kolonialismu město postupně ztrácelo svůj vliv.

Ve 20. století, kdy Srí Lanka získala nezávislost (1948), se vládní úřady soustředily v jejím tehdejším hlavní městě Kolombu. Tehdy bylo rozhodnuto o přemístění kanceláří mimo město. V roce 1977 vláda jmenovala Šrí Džajavardanapura Kotte, pod jeho původním jménem, novým hlavním městem Srí Lanky. Roku 1982 zde byla slavnostně otevřena nová budova parlamentu. Následující rok se sem přestěhovaly i další vládní úřady.

Současnost

Město Šrí Džajavardanapura Kotte soustřeďuje především vládní úřady a rezidenční bydlení. Žije zde spousta významných osobností. Parlament a další legislativní budovy se nacházejí na malém ostrově na jezeře Diyawanna Oya. Za zmínku stojí i Universita Sri Jayewardenepura – jedna z předních srílanských vysokých škol. Univerzita byla původně založena v roce 1873 jako buddhistické centrum učení a universitní status získala v roce 1958. Další dominantou Kotte je památník na počest obětí srílanské občanské války.

Kotte - hlavní město Srí Lanky