Chrám Buddhova zubu - audienční síň

Chrám Buddhova zubu - audienční síň

Součástí komplexu Chrámu Buddhova zubu je Audienční síň z 19. století, v níž došlo v roce 1815 k podpisu smlouvy postupující Kandyjské království vládě Británie. Důvodem postoupení byla údajně krutost krále, jeho pohrdání soudy a porušování lidských práv. 
Síň je zajímavá svými otesanými kamennými sloupy podpírajícími střechu, které vypadají jako dřevěné.

Audienční síň, Kandy