Chrám Buddhova zubu - relikviář

Chrám Buddhova zubu - relikviář

Buddhův zub je ukrytý ve zlaté schránce ve tvaru dágoby, která je ukrytá v dalších šesti postupně se zvětšujících schránkách. Schránka je umístěna na oltáři v přísně střežené místnosti. Strážci dbají na to, aby nikdo nebyl k oltáři blíže než 3 metry a neviděl vnitřek relikviáře na déle než 15 vteřin. Před oltářem často sedí modlící se věřící.
Za relikviářem je budova s mnoha sochami sedícího Buddhy a muzeem s dary věnovanými chrámu.

Chrám Buddhova zubu Kandy