Kandy - královské město s Chrámem Buddhova zubu

Srí Lanka měla v minulosti několik královských měst, z nichž posledním bylo město Kandy. Srí Lanka byla místem neustálých bojů o moc a královská města vystavěná v nížinách byla ničena a znovu vystavována. Po opuštění královských měst Anurádhapury a Polonnaruwy bylo vybudováno královské město Kandy nacházející se na okraji srílanské vysočiny obklopené hornatou krajinou. Kandy tak nebylo jednoduché dobýt. Kandy bylo posledním královským městem až do roku 1815, kdy ho dobyli Britové. Pro buddhisty má Kandy nesmírný význam, neboť v bývalém královském paláci na břehu jezera je ukryta nejcennější relikvie Srí Lanky - Buddhův zub.  Na ostrově uprostřed jezera měl král Rážasinha vlastní harém a Britové později sklad munice. Nedaleko Kandy v Peradeniyi se nachází Královská botanická zahrada.

Chrám Buddhova zubu v Kandy

Chrám Buddhova zubu - jediný opravdový chrám na Srí Lance

V okouzlujícím chrámu se zlatou střechou postaveným na břehu velkého jezera je údajně ukrytá nejcennější buddhistická relikvie Srí Lanky - Buddhův zub, který byl na Srí Lanku přivezen z Indie roku 371. Chrám byl stavěn v letech 1687 až 1707 a dále v letech 1747 až 1782. Brzy ráno a navečer se zde konají modlitby, tzv. púdži. Na počest Buddhova zubu se v Kandy v červenci nebo srpnu každoročně koná festival, tzv. esala perahera, kdy je posvátný zub uložený ve schránce vezen v dlouhém průvodu tanečníků a hudebníků na hřbetu ozdobeného slona.

Chrám Kandy

Chrám Buddhova zubu - relikviář

Buddhův zub je ukrytý ve zlaté schránce ve tvaru dágoby, která je ukrytá v dalších šesti postupně se zvětšujících schránkách. Schránka je umístěna na oltáři v přísně střežené místnosti. Strážci dbají na to, aby nikdo nebyl k oltáři blíže než 3 metry a neviděl vnitřek relikviáře na déle než 15 vteřin. Před oltářem často sedí modlící se věřící.
Za relikviářem je budova s mnoha sochami sedícího Buddhy a muzeem s dary věnovanými chrámu.

Chrám Buddhova zubu Kandy

Chrám Buddhova zubu - audienční síň

Součástí komplexu Chrámu Buddhova zubu je Audienční síň z 19. století, v níž došlo v roce 1815 k podpisu smlouvy postupující Kandyjské království vládě Británie. Důvodem postoupení byla údajně krutost krále, jeho pohrdání soudy a porušování lidských práv. 
Síň je zajímavá svými otesanými kamennými sloupy podpírajícími střechu, které vypadají jako dřevěné.

Audienční síň, Kandy

Královská botanická zahrada Peradeniya

Královská botanická zahrada Peradeniya se nachází 6km od Kandy. Je tu krásné stromořadí královských palem a sbírky dalších druhů palem, obrovské bambusy nebo stromy salámovníky. Obrovský fíkus benjamín, který se rozkládal na ploše 1600m2 a byl největší atrakcí zahrady, však nedávno zasáhl zub času a musel být výrazně ořezán.

 

 


ZPĚT NA SRÍ LANKA PRŮVODCE 

Botanická zahrada Kandy