Sigiriya: Historie

Sigiriya: Historie

Historie Sigiriyi sahá do dávné minulosti. Podle legendy největším rozkvětem prošla za vlády krále Kassapy. Kassapa nechal zazdít vlastního otce, krále Dhátusénu, a pokusil se zavraždit i svého bratra Moggalana. Tomu se však podařilo uprchnout do jižní Indie s příslibem pomsty, který Kassapu nenechal spát. Rozhodl se tedy přesunout celý královský dvůr na vrchol Sigiriye a učinit z ní hlavní město Srí Lanky. V té době zde byly zbudovány paláce, systém vodních nádrží a opevnění. I přesto se Moggalanovi podařilo pevnost dobít. Kassapa během bitvy skočil ze skály.

Podle historiků Sigiriya sloužila jako klášter a náboženské centrum pro buddhistické mnichy. Komplex byl od 14. století opuštěný a o jeho znovuobjevení se zasloužil britský archeolog H.C.P. Bell v roce 1898.

 

Lví skála