Lidé souostroví Maledivy

Lidé žijící na souostroví Maledivy jsou velmi skromní a důležitou roli v jejich životě hraje rodina a náboženství. Milují hudbu, tanec a společenské akce. Maledivané jsou velmi hrdí na své podmořské bohatství, a proto jsou velice nekompromisní při dodržování pravidel ochrany životního prostředí.

Místní obyvatele potkáte v hotelových resortech, v hlavním městě Malé nebo při návštěvě domorodých osad na ostrovech. Letoviska zaměstnávají i cizince, ale podle maledivských zákonů být 50 % všech zaměstanců resortů Maledivané.

Národnostní složení obyvatelstva Malediv: Maledivané 98 %, Sinhálci 1 %, 1 % Arabové a další menšiny.

Lidé, Maledivy

Obyvatelstvo hlavního města Malé

Rozdíl v životním stylu je nejvýraznější mezi obyvateli hlavního města a ostrovany. Z celkového počtu přibližně 350 tisíc obyvatel Malediv žije asi 120 tisíc obyvatel na miniaturním ostrově o rozloze 1,7 km2 v hlavním městě Malé. Hustota osídlení tu činí neuvěřitelných 70 a půl tisíce obyvatel na 1 km2.

Do Malé neustále přicházejí lidé z okolních ostrovů v naději, že zde najdou lepší život. Problém s nedostatkem místa k osídlení se vláda snaží řešit zasypáváním lagun drtí korálů a písku.

Malé je obecně považováno za velmi bezpečné město, nebezpečí představují hlavně jezdci na mopedech, je proto důležité dávat pozor při přecházení ulic. V případě politických protestů se vyhýbejte shromážděním a davům.

Další velká města Malediv

Druhým největším městem Malediv je město Hithadhoo na nejjižnějším atolu Addu, kde žije asi 10 tisíc lidí. Několik lokálních ostrovů má více než 5 tisíc obyvatel a zbylé obyvatelstvo pak osídluje jednotlivé menší ostrovy Malediv, kde je živí především rybolov nebo pracují v dopravě a turistickém průmyslu.

Rybí trh v Malé

Život na atolech

Na atolech jsou poměry skromnější a uvolněnější, ale lidem se zde nežije tak snadno jako v Malé. Ostrované obvykle žijí dohromady se svými příbuznými, nezadaných osob i manželských párů je tu mohem méně než v hlavním městě. Na ostrovech muži a ženy mají svou tradiční roli, muži chodí do práce a ženy jsou doma a starají se o děti a domácnost. V téměř naprosté většině domorodých osad je zavedený internet, telefon i televize.

Místní život se nesmírně liší od života v hotelovém resortu. Obydlené ostrovy jsou sice konzervativní, ale jejich návštěva je jedinečným kulturním zážitkem. Na každém ostrově naleznete alespoň jednu čajovnu, která slouží jako centrum společenského dění pro lokální obyvatele.

Na ostrovech je nutné postupovat obezřetně při fotografování místních. Pokud je chcete fotit, vždy se zeptejte na svolení, buďte zdvořilí a respektujte jejich stanovisko, i když bude odmítavé.

Turistky se zde nemusí obávat obtěžovaní nebo jiného nevhodného chování, maledivští muži jsou konzervativní a velmi zdvořilí.

Život na atolech

Vzdělání na Maledivách

Na každém obydleném ostrově jsou státní základní školy. V hlavních správních centrech jednotlivých atolů jsou také regionální vzdělávací střediska, která zajišťují vzdělávání dospělých a výuku v rozsahu nižší střední školy. Ta na Maledivách končí desátou třídou, tedy ve věku 16 let.

Na Maledivách existují tři státní vyšší střední školy, kde je studium zakončeno maturitou. Jedna se nachází v Malé, další na ostrově Hithadhoo a třetí na severu. Vyšší škola a univerzita funguje v Malé, ale Maledivané se často za vysokoškolským vzděláním stěhují do zahraničí.

Podle oficiálních statistik má 90 % obyvatel ukončené základní vzdělání a gramotnost dospělé populace je 98 %. Angličtina se vyučuje jako hlavní cizí jazyk již od první třídy, proto Maledivané mluví relativně dobře anglicky, i když se silným přízvukem.

Lidé a náboženství na Maledivách

Jediným oficiálním náboženstvím Malediv je islám, činnost jiných církví je zakázána. Všichni Maledivci se hlásí k liberální sunitské větvi islámu. Lidé jiného než muslimského vyznání nemohou získat maledivské občanství.

Svátky na Maledivách

Většina náboženských a státních svátků na Maledivách nemá pevně stanovené datum, protože vychází z islámského lunárního kalendáře, který je pohyblivý a svátky tak každý rok připadají na jiný den. Svátky se nejvíce dodržují v Malé, kdy mají téměř všechny obchody zavřeno. Na ostatních ostrovech probíhá vše tak jako jindy. Svátky jsou událostí, které slaví společně celé rodiny a příbuzenstvo.

Velmi důležitým svátkem je ramadán, který trvá 28 dní. Během ramadánu se muslimové od svítání do soumraku musí zdržovat pití, jídla, kouření a pohlavního styku. Zákaz jídla a pití se nevztahuje na malé děti, těhotné nebo menstruující ženy a muslimy na cestách.

Pokud je to možné, vyhněte se pobytu na Maledivách během ramadánu, protože mimo hotelové resorty může být cestování po Maledivách velmi náročné. V období Ramadánu je i turistům v Malé zakázáno konzumovat potraviny, pít a kouřit. Úřady, obchody i restaurace mají zkrácenou otevírací dobu a lidé tráví většinu času náboženskými praktikami a dodržováním půstu.

Modlitby na Maledivách

První modlitbu má muslim vykonat během svítání, druhou v poledne, další odpoledne kolem třetí odpoledne, čtvrtou při západu slunce a poslední na začátku večera. Obchody a úřady zavírají na 15 minut po každém volání k modlitbě. Věřící se většinou chodí modlit to mešity, někteří ale pokleknou rovnou tam, kde se zrovna nacházejí.

Příběhy a legendy

Maledivané mají rádi příběhy a legendy a také mají dodnes respekt před tzv. džinny, zlými duchy moře, pevniny a oblohy. Působením džinnů se zdůvodňuje vše, co místní lidé nemohou racionálně nebo nábožensky vysvětlit. K ochraně před duchy se používají lektvary a zaklínadla. Lektvary se používají třeba i ve chvíli, kdy někdo onemocní nebo když se ženě nedaří otěhotnět.

Mystických příběhů existuje mnoho, jedna z nejoblíbenějších a nejznámnějších povídech je o bohovi moře, Rannamaarovi. Lidé věří, že ovlivňuje štěstí a úspěch rybářů, proto pořádají slavnostní ceremoniály, kde ho prosí o dobré úlovky.

Ženy na Maledivách

I přes to, že je na Maledivách zcela muslimská společnost, ženy zde mají osobní svobodu, která je ve většině jiných muslimských zemí naprosto nemyslitelná. Místní ženy většinou nenosí burku, ale zakrývají si vlasy šátkem.

Podle tradice si žena směla sama zvolit nápadníka a také určit sumu, kterou za ni musí zaplatit. Tuto částku muž výplácí v okamžiku svatby. Pokud se oba domluví, obnos může být splácen i postupně. V případě rozvodu však musí být zbytek částky vyplacen okamžitě. Ženy mohou vlastnit půdu i majetek, ale obecně mají jen zlomek jmění, které vlastní muži.

Modernizace, kvalitnější vzdělání i širší nabídka pracovních příležitostí vede k tomu, že stále více žen se zapojuje do pracovního procesu. Nicméně pro vetšinu žen z Malé to není ani tak otázka svobodné volby, ale spíš nutnost, protože z jednoho platu je obvykle nemožné pokrýt veškeré životní náklady celé rodiny.

Oblékání na Maledivách

Nudismum a koupání bez horního dílu plavek je přísně zakázáno, v hotelových letoviscích je možné se bez problémů koupat i v dvoudílných plavkách. Při návštěvě domorodých osad nebo hlavního města Malé je nutné respektovat místní pravidla. Musíte mít zahalená ramena, kolena, ženy by neměly mít hluboký výstřih. Muži mohou mít šortky, ale neměli by mít odhalený hrudník.

Na plážích na obydlených ostrovech se nelze koupat tak jako obvykle, pokud se místní ženy někde koupou, jsou kompletně oblečené, dokonce i muži mají tričko. Turisté by proto měli udělat totéž. Nicméně na ostrovech můžete najít speciální pláže přímo pro cizince, označované také jako bikiny beach. Na těchto plážích se můžete koupat stejně tak jako v hotelovém resortu.

Maledivy

Sport na Maledivách

Nejoblíbenějším sportem na Maledivách je fotbal, který se tu hraje celoročně a v Malé existuje i oficiální fotbalová liga. V březnu začíná v hlavním městě několikaměsíční kriketová sezóna, hraje se tu volejbal, basketbal, badminton i různé tradiční sporty.

Maledivy jsou od roku 1988 pravidelným účastníkem letních olympijských her, zatím však ještě nezískaly žádnou medaily.