Lidé na ostrově Srí Lanka

Lidé na ostrově Srí Lanka jsou velmi přátelští, usměvaví a pohodoví. Srílanská mentalita je velmi odlišná od mentality evropské - na všechno je dost času, vše se řeší v poklidu a zdá se, že slovo stres zde neznají. Žijí skromně a problémy si nepřipouští. Na Srí Lance rychle zapomenete na shon a starosti běžného života.

Srí Lanka lidé

Obyvatelstvo na ostrově Srí Lanka

Tak, jak je pestrá historie Srí Lanky, je pestré i složení obyvatelstva tohoto ostrova. Původními obyvateli Srí Lanky byli Veddové (lovci, lidé z lesa). Dnes se k této skupině hlásí jen malý počet lidí, kteří dodržují zvyky a tradice této staré kultury se silnou vazbou na přírodu a lovecký styl života.

Přibližné složení obyvatelstva dnes
Sinhálci 73,8 %
srílanští Tamilové 12,6 %
indičtí Tamilové 4,6 %
Muslimové (Moorové, arabského původu) 7,2 %
ostatní 1,8 %

Sinhálci
Sinhálci tvoří nejpočetnější skupinu obyvatelstva na Srí Lance. Jejich předci sem přišli asi v 6. století př.n.l. ze severní Indie. Žijí prakticky na celém ostrově, kromě severu a části východu země. Mluví sinhálsky a jejich náboženstvím je převážně buddhismus.

Srílanští Tamilové
Srílanští Tamilové na severu a severovýchodě ostrova jsou potomky osadníků z jižní Indie, kteří se usadili v severní části ostrova kolem dnešního města Jaffna v posledním století př.n.l. Mluví tamilsky a jejich náboženstvím je hinduismus.

Indičtí Tamilové
Předky dnešních indických Tamilů přiváželi na ostrov v 19. století Britové, aby zde pracovali na čajových plantážích.

Muslimové
Předci převážné části muslimů přišli na Srí Lanku v 8. století n.l. jako obchodníci z Arabského poloostrova a Indie. Žijí v celé zemi, jen na severu a jihu ostrova jich je trochu méně.
Další skupiny Muslimů tvoří Malajci (v Hambantotě) a Muslimové z Indie a Pákistánu. Náboženstvím muslimů je islám.

Ostatní
Mezi osatní obyvatelstvo patří tzv. Burgheři, kteří jsou eurasijského původu. Jsou potomky portugalských, holandských a britských kolonizátorů. Mnozí z nich odešli po vyhlášení nezávislosti ostrova v roce 1948 do Austrálie a Kanady. Dnes jich na Srí Lance žije asi 30 tisíc. Dále zde žijí např. Číňané a Evropané.

obyvatelstvo Srí Lanky
Lidé Srí Lanka
Lidé na Srí Lance