Příběh sběraček čaje

Příběh sběraček čaje

Spousta z vás si jistě Srí Lanku spojí s výrobou čaje. Ceylonský čaj je známý po celém světě a ročně ho tento malý ostrov vyprodukuje přes 350 000 tun. Dříve se zde pěstovala káva, ze které Srí Lanka profitovala. Poté co kávovníky napadla plíseň, byly v 19. století nahrazeny čajovými keři. Zasloužil se o to především Skot James Tylor, který koupil první plantáž a postupně začal čaj produkovat ve velkém. Dalším významným plantážníkem byl Thomas Lipton, jehož jméno můžeme znát z krabiček stejnojmenného čaje.

Přestože Srí Lanka stále zůstává čajovou velmocí, ceylonský čaj si vybírá svou daň. Aby byl čaj kvalitní, sbírají se vždy tři nejmladší a nejsilnější lístky z horní části keře. Tuto práci zastávají sběračky, které takto otrhají 15 – 20 kilogramů denně. Většinou se jedná o tamilské ženy, jejichž předky sem z jižní Indie přivezli Britové v 19. století jako pracovníky pro stále rostoucí čajové plantáže. Za manuálně namáhavou práci, kterou vykonávají mnohdy ve velmi náročných podmínkách, dostávají pár korun denně. Z nízkého platu musí uživit celou rodinu, která obvykle žije v malých řadovkách, kde je voda a elektřina nedosažitelným luxusem.

Indičtí Tamilové mají dlouhodobě velmi nevýhodnou pozici. Když Srí Lanka získala v roce 1948 nezávislost, pracovníci čajových plantáží ztratili státní příslušnost. Tu většina z nich získala zpět v roce 2003, ale stále nemají základní dokumenty jako jsou identifikační doklady. Potomci indických Tamilů opouští základní školu ve velmi nízkém věku, aby mohli pracovat. Již od narození je na ně pohlíženo jako na budoucí zaměstnance čajových plantáží. V dospělosti je pro ně nemožné se z této pozice vymanit a uplatnit se v jiné profesi. Pokud vezmeme v potaz náročné pracovní podmínky, zdravotní péče je jim poskytována pouze na velmi primitivní úrovni. Mzdy se v minulosti pohybovaly okolo 500 rupií denně. V roce 2018 je srílanská vláda zvedla na 1000 rupií denně, ale stále se jedná o malou částku a Tamilové patří k nejchudším obyvatelům Srí Lanky.

Přes všechna úskalí se na vás sběračky čaje vždy hřejivě usmějí a o pár okamžiků později opět pokračují ve své práci uprostřed oceánu čajových lístků.

Příběh sběraček čaje