Základní informace o obyvatelích na Srí Lance

Základní informace o obyvatelích na Srí Lance

Na Srí Lance žije přes 20 milionů obyvatel. Národnostní složení ostrova je velmi pestré. Většinu obyvatel tvoří Sinhálci, ale najdeme zde i Tamily nebo malou skupinu muslimů. Za dob kolonizace sem vítr zavál spoustu Evropanů, jejichž potomky tu můžeme potkat dodnes. Různá etnika s odlišnými jazyky žijí ve vzájemném souladu a bezpečnost na Srí Lance nijak neohrožují.

Srílanská mentalita

Obyvatelé na Srí Lance jsou velice přátelští. Přestože na ostrově žije mnoho etnických skupin mluvících odlišnými jazyky, v turistických oblastech skoro každý ovládá alespoň základy angličtiny. To vám umožní nakouknout do jejich každodenního života i usměvavých myslí. Srílančané jsou velice hrdí na to, že vás mohou přivítat ve své vlasti a dávají to okatě najevo. Když jim dáte šanci, dovedou být velice přívětivý a pohostinní. Většina z nich na turisty reaguje velice pozitivně. Setkáte se s pár zvídavými pohledy, žádostí o společnou fotografii nebo krátkou konverzací. Především děti se po krátkém zdráhání rády seznámí.

Svou roli hraje na Srí Lance i náboženství. Převládá zde buddhismus, následovaný hinduismem, islámem a křesťanstvím. Tato různorodost v minulosti způsobila pár konfliktů, ale žádný z nich nepřetrvává do současnosti. Jednotlivá náboženství se navzájem ovlivňují a mísí, což je velice zajímavé.

V minulosti obyvatelé na Srí Lance obývali gammy (vesnice), které byly centrem dění a každý v nich měl svou úlohu. Většina vesnic se zaměřovala na zemědělství, některé se soustředily na produkci pouze určitých výrobků. Každou gammu chránil bůh, který byl spojován s přírodou.

  • Počet obyvatel: 22 409 381
  • Složení obyvatelstva Srí Lanky:
  • Sinhálci: 73,8 %
  • Srílanští Tamilové: 12,6 %
  • Indičtí Tamilové: 4,6 %
  • Maurové: 7,2 %
  • Ostatní: 1,8 %

Veddové

Veddové jsou původní obyvatelé Srí Lanky. První zmínky o nich pochází z roku 500 př.n.l. Sami sebe nazývají Wanniyala-aetto, což v překladu znamená lesní lidé. Živí se především lovem a sběrem plodin. Do dnešních dnů se jim nepodařilo sžít s ostatními etniky na ostrově, a tak obývají území, která jsou jim vyhraněna. Dělí se na Kele Weddo (Vedové obývající džungli) a Can Weddo (vesničtí Veddové). Jejich počet se odhaduje zhruba na 2500 jedinců.

Sinhálci

Z celkové populace tvoří Sinhálci většinu obyvatel Srí Lanky. Jedná se o potomky přistěhovalců z Indie, kteří vyznávají buddhismus. Dělí se na dvě skupiny podle toho, zda obývají nížiny či vysočinu. Těm z vysočiny se přezdívá kandyjští, protože se soustřeďují kolem duchovního centra ostrova – Kandy. Jejich jazykem je sinhálština a stále uznávají kastovní systém, kde má každý z nich své místo.

Tamilové

Druhou nejpočetnější skupinu obyvatel Srí Lanky jsou Tamilové. Toto etnikum vyznává hinduismus a mluví tamilsky. Pro hinduisty je velmi důležitá příslušnost ke kastě, a i když se postupem času rozdíl mezi nimi stírá, je zde stále patrný. Na severu země, kolem Jaffny, žijí srílanští Tamilové, kteří patří do kasty vellalarů (statkáři, aristokracie), zatímco ve vysočině žijí plantážní Tamilové, kteří se živí sběrem čaje a patří do nižších kast.

Maurové

Maurové jsou muslimskou menšinou, která obývá území Srí Lanky. Jejich předci sem přišli přibližně před tisíci lety jako obchodníci z Arabského poloostrova a Indie. Dělí se na Malajce, muslimy z Indie a srílanské muslimy. Žijí v uzavřených komunitách a mají své vlastní sociální kruhy, historii, hrdiny, jazyk a náboženství. Muslimské vesnice můžete hledat především v oblasti centrální vysočiny a východního pobřeží, kde se Maurové v minulosti usadili, aby unikli portugalskému pronásledování.

Burgheři

Burgheři jsou potomci portugalských, holandských a britských osadníků. Vyznávají křesťanství, a v nedávné minulosti měli velký sociální a politický vliv. Když Srí Lanka získala nezávislost, jejich vliv značně zeslábnul a zvýšila se emigrace ze země.

Lidé Srí Lanka